VOLKSWAGEN

VW Golf V TDI S 2004 1.9 / 77 kW

VW Golf V TDI S 2006 1.9 / 77 kW

VW Golf V Sport TDI 2006 2.0 / 103 kW

VW Bora SE TDI 2003 1.9 / 74 kW